FAALİYET ALANLARIMIZ
İTHALAT

Tip onayı kapsamında yada muafiyet dahilinde eşyanın ülke içinde serbest dolaşıma alınması işlemidir. Araçlar ilgili ihtisas gümrüklerine yada bunlara bağlı antredeolara getirilir ve görevli personeller nezdinde incelenerek girişleri için izin alınması işlemidir.Her cins ve sınıfta araç bu kapsamda değerlendirilerek güncel mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Muafiyet kapsamındaki araçlar ilgili birimlerce kontrol edilerek kapsam dışı olduğu rapor haline getirilir ve bundan sonra normal ithalat gibi işleme devam edilir.